Aquest llenguatge gtml permet escriure paràgrfs amb l'etiqueta p, també permet posar imatges amb l'etiqueta img. L'etiqueta img te unes paraules al costat que són paràmetres com per exemple src que vol dir source, es a dir el nom de la imatge, class seria el tipus d'imatge, mapper vol dir mapa d'imatge (un mapa d'imatge quan passes per sobre d'una àrea es pinta i apunta a una web), width vol dir amplada i te com unitat píxels (un píxel és un punt de la pantalla), height és l'alçada en píxels, border=0 vol dir quue no hi hagi vora, usemap vol dir que utilitzi el mapa d'imatge que hem creat.

Ceba Ceba Petita All cogombre cirera Ceba Pera Uva Arándamos Almendra Uva Ciruela Pera Codonyer Ciruela Frambuesa Mora Oliva Blat de moro Pastanaga avellana Alberginiera Fava Civada Meló

Area shape significa la forma de l'àrea, Poly vol dir polígon, fet amb coords o coordenades realitzat amb GIMP, class significa el tipus de color i vora, noborder vol dir que no te vora al voltant, i icolor és el color HTML. El color sempre te 6 números, pero no són números decimals (del 0 al 9)si no números hexadecimals que són del 0 al 9, A vol dir 10, B vol dir 11, C vol dir 12, D vol dir 13, i així fins a F 15

El color EA9E75 significa que te una intensitat EA vermell, 9E de verd, i 75 de blau i aixó dona el color de la ceba. El color FF0000 te una itensitat FF de vermell que és el número més gran possible, 00 seria que no te cap intensitat de verd i el ultim 00 seria que no te cap intensitat de blau, Així 00FF00 seria verd molt intens i 0000FF blau molt intens. Si fos FFFF00 te el màxim de vermell i el màxim de verd i dona color groc RGB.Alt significa text alternatiu si no surt la imatge, title fa que aparegui el nom si passo per sobre de l'imatge i href és la referència de la pàgina web on anirem al clicar en aquesta area poligonal de la imatge.

Color html números:Hexadecimalsi decimals

Els colors es poden escriure en hexadecimals o decimals, per exemple el número EA9E75 és un número hexadecimal que convertirem ara en un número decimal

Primer convertirem el número EA en deimal, recordem que és el nivell de vermell. Es comença per la darrera xifra que és la A que equival a 10 i com està a la darrera posició es multiplica per la base que és 16 elevat a la posició que és 0 perquè és el primer número 10x16^0= 10 que és igual a A. La lletra E equival a 14, però com està en segona posició l'elevo a 1, E=14x16`1=224, elevem a 1 perquè està a la segona posició i multipliquem per 16 perquè és un número hexadecimal. EA serà la suma de E i A= 224+10=234.

Ara convertirem el color verd del número EA9E75, que és 9E. Es comença per la darrera xifra que és una E que equival a 14 i com està a la darrera posició s'eleva a 0 la base que és 16 és a dir E=14x16^0=14. Es continua amb la segona xifra que és la que apareix a la primera posició d'aquest color 9=9x16^1=9x16=144. 9E hexadécimal és 144+14=158 en decimal

Ara convertirem el color blau és el 75 perquè són les ultimes dos xifres, el 5 hexadecimal és igual a 5x16^0=5, i el set hexadecimal és igual a 7x16^1= 7x16=112. El número 75 hexadecimal és 112+5=117

Ara convertirem el número més gran possible FF, 15x16^0 + 15x16^1= 15+15x16=255

FA= 10x16^0 + 15x16^= 10+15x16=250.

DE= 14x16^0 + 13x16^1= 14+13x16=222